Tel: 02-2970289
hello@digital-playhouse.com

อ่านเรื่องน่ารู้

Building Up STEAM Board Games

การสร้างเสริมประสบการณ์ด้วยบอร์ดเกม STEAM

หากคุณผู้อ่านกำลังคิดว่าบทความนี้จะพูดถึงบอร์ดเกมที่อยู …

mother guides child in using computer

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) กับระบบการศึกษา

นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 จนถึงตอนนี้ เรารู้จักความฉลาด …

ne zha นาจา

หนังใหม่ พรีเมียม นาจา (Ne Zha)

อยู่บ้านไม่มีอะไรทำที่สนุกมากเท่า ดูหนังฟังเพลง ปล่อยเว …

DQ digital quotient

“DQ” หรือความฉลาดทางดิจิทัลคืออะไร?

เทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนโลกของเราไปอย่างรวดเร็ว แม้ก …

DQ digital quotient

What is (DQ) Digital Quotient?

Technology is fast-changing the world and the way we do …