Tel: 02-2970289
hello@digital-playhouse.com

กิจกรรม การเรียนรู้แบบ STEAM

STEAM Education คืออะไร ?

คำว่า  STEAM นั้นเป็นระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้ง วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) ศิลปะ (Arts) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน จึงเป็นที่มาของคำว่า  STEAM

การเรียนรู้แบบ STEAM สนับสนุนให้เด็กๆ เรียนรู้และเข้าใจวิชาสำคัญไปพร้อมๆกัน และด้วยเหตุนี้ จะเข้าใจว่าคณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชื่อมโยงกันอย่างไร จะเรียกว่าเป็นวิธีเรียนรู้แบบ holistic approach ก็ได้  กิจกรรมและเวิร์คช็อป STEAM ต่างๆ เช่นการออกแบบไฮดรอลิคอาร์ม หรือเขียนเกมของตัวเอง สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และที่สำคัญที่สุดคือความมั่นใจที่จะคิดนอกกรอบ เพื่อที่จะ สร้างส ประดิษฐ์ ค้นพบอะไรใหม่ๆ ด้วยตัวเอง

วิธีสอนและจัดกิจกรรมของ Digital Playhouse เน้น open-ended play ให้นักเรียนไม่รู้สึกโดนจำกัดพื้นที่การเรียนรู้ เปิดโลกกว้างให้น้องๆค้นคว้า ทดสอบ และศึกษาด้วยตนเอง ด้วยอุปกรณ์การเรียนรู้ ที่มีมากมายตั้งแต่ LEGO Mindstorm, Micro-controllers, Pixel Arts และอุปกรณ์ทั่วไปเช่นกาวกระดาษดินสอ 

– เตรียมความพร้อมเด็กๆสำหรับโลกอนาคตกับ Digital Playhouse –

S

SCIENCE
วิทยาศาสตร์

T

TECHNOLOGY
เทคโนโลยี

E

ENGINEERING
วิศวกรรม

A

ART
ศิลปะ

M

MATHEMATICS
คณิตศาสตร์

ตัวอย่างห้องเรียนและกิจกรรม

CODE A GAME

การเรียน programming ไม่ใช่เรื่องยากหรือน่าเบื่อครับ คุณครูและการออกแบบเนื้อหาการเรียนของเรา ทำให้สนุกมากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดเป้าหมายของบทเรียนให้รู้สึกเหมือนได้เล่นและเรียนรู้ไปในตัว เช่นกันเขียนเกม Space Shooter หรือออกแบบเขาวงกตของตัวเอง 

ROBOTICS

ในคลาส Robotics เด็กเด็กจะเรียนรู้วิธีการสร้างและโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยตัวเอง ให้หุ่นยนต์วิ่งแข่งขันกัน จับดินสอเขียนยกของ  และอีกหลายอย่าง อุปกรณ์ที่ใช้ในวิชานี้ LEGO Mindstorm – LEGO Boost – micro:bit – Kittenbot

MOBILE PHOTOGRAPHY

ใน workshop นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดแสง จัดสัดส่วนองค์ประกอบภาพ วิธีการจัดฉาก และการปรับปรุงภาพ (image enhancement) 
และยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆได้สนุกกับการทำหนังสั้น Stop Motion ด้วยครับ

BOARD GAME CONCEPT DESIGN

การออกแบบบอร์ดเกมสนับสนุนให้เด็กๆ ได้มีความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจถึงกลไก ลของเกม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการออกแบบ และเมื่อออกแบบเกมเสร็จแล้วได้เอามาทดลองเล่นด้วยกัน ได้เรียนรู้และสนุกไปพร้อมๆกัน

ENGINEERING CRAFTS

เป็น workshop ที่ผสมงานฝีมือ กับวิศวกรรม ในวิชานี้นักเรียนจะเข้าใจและได้ลงมือทำในส่วนของเครื่องยนต์กลไก เช่นระบบไฮดรอลิค และฟันเฟือง อุปกรณ์ที่ใช้มีหลากหลายตั้งแต่ กรรไกร แบตเตอรี่ เส้นลวด หนังยาง ไม้ และ micro-controller

PIXEL ART & PAINTING

มาทำความเข้าใจถึงวิธีการผสมสี วิธีการวาง Pixel และฝึกสมาธิ ห้องเรียนนี้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และฝึกความอดทนไปพร้อมๆกัน 

แนวความคิดของ Pixel arts และ การลงสีตามตัวเลข เมื่อได้เข้าใจและลงมือทำแล้ว มันสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อในการเรียน Robotic เขียนโปรแกรมเกม และการออกแบบบอร์ดเกม 

สนใจเรียน ช่วยติดต่อกลับด้วย ค่ะ/ครับ