Tel: 02-2970289
hello@digital-playhouse.com

คอร์สโรโบติกส์สำหรับเด็ก

คอร์สโรโบติกส์ (Robotics) – เขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

ในคอร์สนี้น้อง ๆ จะได้ทดลองตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์อย่างง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างเป็นตรรกะ และการเขียนโค้ดเพื่อสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการปูพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีในการทำงานในอนาคต  ที่สำคัญที่สุด น้อง ๆ จะได้สนุกกับการสร้างของเล่นด้วยตัวเองพร้อมเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีไปในตัวด้วย

ทำไมคอร์สโรโบติกส์ และการเขียนโปรแกรมพื้นฐานถึงดีต่อน้อง ๆ?

การคิดอย่างเป็นตรรกะและสร้างสรรค์ไม่ได้ใช้ได้แต่กับเรื่องเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญมาก ๆ ที่เด็ก ๆ ควรมี  คอร์สโรโบติกส์จะเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ฝึกการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และพัฒนากระบวนการคิด ในขณะเดียวกันก็ยังได้เล่นสนุกอย่างสมวัยอีกด้วย

ความคิดสร้างสรรค์

การคิดนอกกรอบก็เจ๋งดี แต่สมัยนี้การใช้จินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดสนุกกว่ากันเยอะ ลองให้คุณลูกมาเรียนรู้โดยใช้จินตนาการอย่างเปิดกว้างเต็มที่ เพราะโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงได้เรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด จึงเต็มไปด้วยความเป็นไปได้สำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เสมอ

การคิดเชิงตรรกะ

ไม่ได้มีแต่เด็กที่ชอบการเขียนโปรแกรมหรือชอบเทคโนโลยีเท่านั้นที่ต้องอาศัยการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และมีตรรกะ แต่นี่คือทักษะสำคัญที่เด็กทุกคนควรมี และได้รับการฝึกฝนเอาไว้แต่เนิ่น ๆ

ปูพื้นฐานด้านซอฟท์แวร์และการเขียนโปรแกรม

ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ก่อนใครเพื่อให้ทันกับโลกดิจิทัลในอนาคต เพราะไม่ว่าจะเป็น Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) หรือดรอยด์ โดยพื้นฐานแล้ว ทุกอย่างล้วนต้องใช้การเขียนโค้ด, เขียนโปรแกรม และการพัฒนาซอฟท์แวร์เปนหลัก

อุปกรณ์การเรียน

ในเบื้องต้นมีคอมพิวเตอร์ laptop หรือแท็บเล็ต/iPad และ Wifi ต่ออินเตอร์เน็ตก็เพียงพอที่จะเริ่มเรียนออนไลน์ครับ

การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ 100%

ถูกต้องครับ มันเป็นไปได้ เด็กๆ สามารถเรียนรู้การเขียนโค้ด วิทยาการหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีสร้างสรรค์อื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

ทดลองฟรี

ทดลองเรียนออนไลน์กับกลุ่มการเขียนโค้ดที่มีอยู่ หรือนัดหมายวันและเวลาทดลองเรียนฟรี

สนใจเรียน ช่วยติดต่อกลับด้วย ค่ะ/ครับ