Tel: 02-2970289
hello@digital-playhouse.com

คอร์สเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก

คอร์สเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก – สร้างเกมเล่นเองก็ได้นะ

เรามาทำการเขียนโค้ด และเขียนโปรแกรมให้สนุก! ในคอร์สนี้ เด็ก ๆ จะได้ทดลองสร้างเกมคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ ด้วยตัวเองโดยใช้อินเทอแรคทีฟ อินเทอร์เฟส (interactive interface)

คอร์สเขียนโปรแกรมดีต่อน้อง ๆ ยังไง?

ช่วยปลูกฝังและสนับสนุนให้น้อง ๆ ฝึกคิดแบบเป็นขั้นตอน และเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาตั้งแต่เด็ก ปูพื้นฐานไปสู่อาชีพด้านวิศวกรรมซอฟท์แวร์ในอนาคต

ฝึกการแก้ปัญหา

เด็ก ๆ เรียนรู้ได้เร็วตามธรรมชาติอยู่แล้ว การเรียนเขียนโปรแกรมและโค้ดจะช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวน้อง ๆ ต่อไปในอนาคต

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

การเขียนโค้ดจะเป็นโอกาสให้น้อง ๆ ได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ว่าอยากให้เกมและโปรแกรมของตัวเองทำงานยังไง ส่งผลให้น้อง ๆ ค้นพบพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในโลกที่เปิดกว้าง และไร้ขีดจำกัด

ก้าวทันโลกดิจิทัล

เพราะเด็ก ๆ ทุกคนไม่เหมือนกัน ไม่ว่าสุดท้ายน้อง ๆ จะชอบการเขียนโค้ดหรือไม่ แต่ขึ้นชื่อว่าความรู้ มีไว้ย่อมเป็นประโยชน์เสมอ เหมือนการที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ว่าซอฟท์แวร์ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองต่อไปในสังคมดิจิทัลในอนาคตเช่นกัน

อุปกรณ์การเรียน

ในเบื้องต้นมีคอมพิวเตอร์ laptop หรือแท็บเล็ต/iPad และ Wifi ต่ออินเตอร์เน็ตก็เพียงพอที่จะเริ่มเรียนออนไลน์ครับ

การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ 100%

ถูกต้องครับ มันเป็นไปได้ เด็กๆ สามารถเรียนรู้การเขียนโค้ด วิทยาการหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีสร้างสรรค์อื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

ทดลองฟรี

ทดลองเรียนออนไลน์กับกลุ่มการเขียนโค้ดที่มีอยู่ หรือนัดหมายวันและเวลาทดลองเรียนฟรี

สนใจเรียน ช่วยติดต่อกลับด้วย ค่ะ/ครับ