Tel: 02-2970289
hello@digital-playhouse.com

Robotics Camp – เรียนโรโบติกส์ช่วงปิดเทอม

Robotics Camp – เรียนโรโบติกส์ช่วงปิดเทอม

ทำไมคอร์สโรโบติกส์ และการเขียนโปรแกรมพื้นฐานถึงดีต่อน้อง ๆ?

 • ความคิดสร้างสรรค์
 • การคิดเชิงตรรกะ
 • ปูพื้นฐานด้านซอฟท์แวร์และการเขียนโปรแกรม
 • ฝึกการแก้ปัญหา
 • ก้าวทันโลกดิจิทัล
ช่วยปลูกฝังและสนับสนุนให้น้อง ๆ ฝึกคิดแบบเป็นขั้นตอน และเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาตั้งแต่เด็ก

รายละเอียด Camp โรโบติกส์ และเขียนโปรแกรม

 • 25 มีนาคม 2019 – 5 เมษายน 2019
 • เด็กอายุ 7 – 15 ปี
 • วันจันทร์ ถึงศุกร์ [8:30 – 16:00]
 • 10 วัน: 8,900 บาท
 • รวมอาหารกลางวัน และขนมว่าง
 • ลงทะเบียน 2 คน นักเรียนคนที่ 2 ลด 30%

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • โทร: 02 297 0289 | 084 460 7557
 • อีเมล: play@enablerspace.com
 • facebook.com/digitalplayhouse
 • แผนที่: Google Map
เตรียมให้น้องๆ พร้อมสำหรับอนาคตตั้งแต่วันนี้

พบกับครู และสถานที่เรียน