Tel: 02-2970289
hello@digital-playhouse.com

STEAM Education

เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ - กิจกรรม STEAM - Thinkerer Playhouse

พบกับทีมคุณครูสายเทคฯและดิจิทัลของเรา

สนุกกับการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีไปกับ Digital Playhouse ที่ไม่ได้มีดีแค่ความเชี่ยวชาญ แต่เต็มเปี่ยมไปด้วย Passion ที่ไม่มีวันมอด

Digital Playhouse คือกลุ่มคนทำงานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เคยผ่านงานด้านการสอนและให้คำปรึกษามาแล้ว ที่นี่เราทำงานด้วยความมุ่งหมายเดียวกันซึ่งก็คือการให้ความรู้เพื่อให้คุณใช้ชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัลได้อย่างเท่าทัน  แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว ทีมงานของเราจะทำงานกับบริษัทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ แต่การให้ความรู้กับเด็ก ๆ รุ่นใหม่ที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่รุ่นอนาคตก็สำคัญสำหรับพวกเราไม่แพ้กัน

Generation of Tomorrow – Digital Natives

ดูรายละเอียดบริการ และทีมงาน

Digital Playhouse ของเราจัดตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่จะ

ปลูกฝังเรื่อง DQ – Digital Quotient สำหรับคนรุ่นต่อไป

ดิจิทัล และเทคโนโลยี จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาตค ดังนั้น DQ ไม่ใช่มีความสำคัญแค่คนรุ่นใหม่เท่านั้น แต่จะถูกพัฒนาให้มีความสำคัญกับคนทุกรุ่นต่อไปในอนาคต

ทำความรู้จักและเข้าใจเรื่อง DQ – Digital Quotient

RE-LEARNING คือการทบทวนตัวเองในมุมมองใหม่

สิ่งทีเกี่ยวกับการคิดทบทวนระบบความเชื่อของเรา

ความเชื่อเดิมที่อยู่เรามานาน เกิดจากประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีที่เราเจอในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่เรามีกับครอบครัว เพื่อนของเรา หัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงส่ิงที่ถูกป้อนโปรแกรมมาตั้งแต่เด็ก 

ความเชื่อและค่านิยมของเรา เป็นหนึ่งในปัจจัยที่กำหนดการเติบโตของเรา

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราคิดแบบเดิมจึงป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่นใจของเรา และความมั่นใจนั้นๆ มันคือกุญแจสู่การแห่งความสำเร็จของเราทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

ทุกคนเป็น Maker และคุณ Make อนาคตของคุณเอง

See HR Playtivities

ติดต่อเรา

หากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ก็ติดต่อมาพูดคุยกับทีมงานได้เลย!