Tel: 02-2970289
hello@digital-playhouse.com

ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว HomeSchool

ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว HomeSchool

ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว HomeSchool update ปี 2565 ผ่านเรียบร้อยแล้วแชร์เอาไว้เผื่อเป็นประโยชน์กับบ้านเรียนอื่นๆ

ตัวอย่าง แผนการจัดการศึกษา Homeschool (211 downloads )